Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1418

      Girişimciliğin ve KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal,bölgesel veya yerel düzeydeki iyi uygulamalar Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile 2006 yılından beri ödüllendirilmektedir.Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına COSME Programındaki AB Üyesi ülkeler,İzlanda,Sırbistan ve Türkiye katılmaktadır.Ödül programına Avrupa düzeyinde,binlerce yeni işletmenin kurulmasını destekleyen 3.400’den fazla proje başvurmuştur.Programın amacı,işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek,en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek ve paylaşmak,girişimcilerin rolü hakkında Avrupa çapında farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcilere ilham vermek ve cesaretlendirmektir.

       Ulusal,bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin ve KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik yaratıcı ve başarılı model ve projeler geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından verilecek karar doğrultusunda aşağıda belirtilen 5 kategoride gerçekleştirilecektir.

        01.Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi : Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı hedefleyen  faaliyet ve uygulamalar

        02.Yeteneklere Yatırım Yapmak : Girişimcilik becerilerinin ve mesleki,teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar

        03.Girişimcilik Ortamının Geliştirilmesi : İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye, yasal ve idari süreçlerini basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün” prensibini KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar

        04.İşletmelerin Uluslar arasılaştırılmasının Desteklenmesi : İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politika ve uygulamalar

        05.Sorumlu Girişimcilik : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar.Aynı zamanda özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler,engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliği teşvik edilmesine yönelik uygulamalar

             Yarışmaya;

- Yerel,bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları,

- Kamu-Özel Ortaklıkları

- Üniversiteler

         Detaylı bilgi http://blogs.ec.europa.cu/promotingenterprise/ adresinde yer almaktadır.

          Başvuru yapacak adayların www.kosgeb.gov.tr adresinde duyurular bölümünde yer alan başvuru formunu doldurarak 28 Nisan 2017 tarihine kadar KOSGEB Kobi Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.