Adres Değişikliği İşlemine Ait Ticaret Sicil Harçlarının Kaldırılması

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1477

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİNE AİT TİCARET SİCİL HARÇLARININ KALDIRILMASI

      6782 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Amacı ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Şirketlerin Kuruluş,Tasfiye İşlemlerinin Basitleştirilmesi,Maliyetlerinin azaltılması ve Ticaret Sicil Harçlarının Odalarımız tarafından tahsil edilmesi ve iligli Bakanlığa yatırılması konusunda birçok düzenlemeler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında yürütülen başarılı ve uyumlu çalışmalar neticesinde hayat geçmiştir.

 

   Oda ve Borsalarımızın üyeleri ile ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen adres değişikliğinde alınan harçlardan vaz geçilmesi adına Maliye Bakanlığına talepte bulunulmuştur.

 

 

    Üyelerimize önemle duyurulur.