TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ULUSAL STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1502

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ULUSAL STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

 

      Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 26.04.2017 Tarih ve 0412/6976 Sayılı Yazısına atfen;

      22 Şubat 2017 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması yürürlüğe girmiş olup,halihazırda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 115 ülke tarafından imzalanarak uygulanmaya başlamıştır.Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması,küresel düzeyde bu konuda yapılmış en büyük ve önemli çalışmalar arasında yeralmaktadır.

      Anlaşma;uluslar arası ticarete ilişkin prosedürlerin basitleştirilmesi, bilgi teknolojilerinin uygulanması yolu ile dış ticaret ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi,tek pencere sisteminin geliştirilmesi, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’nün (YYS) yaygın hale getirilmesi,gümrük prosedürlerinin uluslar arası standardizasyonu vb.alanlarda yapılması planlanan faaliyetleri içermektedir.

      Anlaşmanın ilgili maddesi uyarınca,ulusl düzeyde kurulması gereken

 “Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Komitesi” ülkemizde 3 Aralık 2016 tarih ve 2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu” adı altında kurulmuş olup ilk toplantısını 24 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirmiştir.

      Anılan toplantıda,Birliğimizin de (TOBB) üyesi olduğu Ticaret’in Kolaylaştırılması Kurulu’nun kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetlerinde başarılı olması amacı ile Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanarak çalışmalarını bu doğrultuda yürütmesi yönünde görüş beyan edilmiştir.Sözkonusu belgelerin hazırlıkları ile ilgili sürecin Kurul bünyesinde faaliyet gösterecek olan Teknik Komite tarafından yürütülmesi de karara bağlanmıştır.

      Bahsi geçen Teknik Komite’nin ilk toplantısı 19 Nisan 2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilerek ilgili strateji belgesi ve eylem planı hazırlıklarına ivedilikle başlanıp söz konusu dökümanların 2.toplantıya kadar tamamlanması uygun görülmüştür.

       Teknik Komite’de bahsi geçen strateji belgesi ve eylem planında ticaretin kolaylaştırılması alanındaki mevcut durumun analizinin yapılması ve yapılan analiz temelinde özel sektörün önceliklerinin dikkate alınıp ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik politikaları içeren “Ticaretin Kolaylaştırışması Ulusal Stratejisi Taslağı”nın hazırlanması yönünde görüş birliğine varılmıştır.Bu belgenin tamamlanmasını müteakip Kurul Üyesi kurum ve kuruluşların ticaretin kolaylaştırılması uygulamalarının hayata geçirilmesi amacı ile yürütecekleri faaliyetleri belirli bir sıra ve takvim içerisinde tanımlayan “Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Eylam Planı” taslağının oluşturulmasına karar verilmiştir.

         Bu çerçevede anılan dökümanların hazırlık aşamasında dış ticaret işlemlerinin (İthalat,İhracat,Gümrük İşlemleri,Sınır Geçişleri,Özellikli Taşımalar,Taşımacılıkta kullanılan transit sistemleri,TIR,Ortak Transit,Ulusal Transit vb.)uygulamalarına yönelik,aşağıda belirtilen tablonun 15 Mayıs 2017 tarihine kadar odamıza (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) iletmeniz,TOBB’e iletmemiz açısından önem arz etmektedir.Saygılarımızla

 

                                                    Yücel SARI

                                                  Genel Sekreter

 

 

 

       
       

 

 
   

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

  Bu form,dış ticaret işlemlerinin (İthalat,İhracat,Gümrük İşlemleri,Sınır Geçişleri,Özellikli Taşımalar,Taşımacılıkta kullanılan Transit Sistemleri(TIR,Ortak Transit,Ulusal Transit vb.rejimler) vb.)uygulamasındaki sorunların tespitine yönelik hazırlanmıştır.

   Bu formun doldurularak 15 Mayıs 2017 tarihine kadar odamıza iletmeniz gerekmektedir.(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ SORUN TABLOSU

 

Firma Adı

 

Bağlı Bulunduğu Oda

 

Konu hakkındaki firma yetkilsinin  iletişim bilgileri (Adı-Soyadı, Ünvanı, Telefon Numarası, E-Mail Adresi)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Firmanın sorun yaşadığı Dış Ticaret Ana Sorun Başlığı

(Bu kısma, ithalat, ihracat, gümrük işlemleri,sınır geçişleri,özellikli taşımalar,transit sistemleri şeklinde ana sorun başlığını yazınız.

 

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR *

 

SORUN

 

 

ÇÖZÜM

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bildirilecek sorun sayısı katılımcılar tarafından arttırılabilir.