Ticaret Odası Alacaklarına Yapılandırma Geldi

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1602

18/05/2017 tarihli 7020 Sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27/05/2017 tarihli ve 30078 Sayılı T.C.Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Kanunu’nun 4.’ncü maddesinin 7.fıkrası ile 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre; Üyelerimizin odamıza olan üyelik ve munzam aidat asıl borçları ile odaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne olan borçları yer almaktadır.
Bu çerçevede;
1.Kanun;31.03.2017 tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir.6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlara veya yapılandırma başvurusunda bulunanlar bu kanundan yararlanamayacaklardır.Fakat bu 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandıranlar,01.07.2016-31.03.2017 tarihleri arasındaki borçlarını bu kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.
2.27.05.2017 tarihinden önce üyelerimizin borç asıllarını kısmen veya tamamen ödemiş olmaları halinde,ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz,gecikme zammı gibi feri alacaklar,üyenin herhangi bir başvurusuna gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu Kararı ile silinecektir.Ödenmemiş olan kısımdaki gecikme zamları silinmeyecektir.
3.Üyelerimizin taksitlendirme imkanından yararlanabilmeleri için 31 Temmuz 2017 tarihine kadar odamıza dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
4.Üyelerimiz,başvuru süresi olan 31 Temmuz 2017 tarihine kadar borç asıllarının tamamını ödeyerek kanun hükmünden yararlanabilirler.
5.Üyelerimiz taksitli ödeme yapmak isterlerse, başvuru süresi olan 31 Temmuz 2017 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.Taksitlendirme 6 taksit’e kadar yapılabilmektedir.Taksitlerin ödeme tarihleri;
- 1.taksit 01 Ağustos-31 Ağustos 2017,
- 2.taksit 01 Eylül – 30 Eylül 2017,
- 3.taksit 01 Ekim – 31 Ekim 2017,
- 4.taksit 01 Kasım – 30 Kasım 2017,
- 5.taksit 01 Aralık -31 Aralık 2017,
- 6.taksit 01 Ocak-31 Ocak 2018 tarihleri arasında ödenebilir.
6.Taksitler,kredi kartı ile tek ödeme şartı ile yapılabilir.