Ticaret Odası Alacaklarına Yapılandırma Geldi

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1655

18/05/2017 tarihli 7020 Sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27/05/2017 tarihli ve 30078 Sayılı T.C.Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Kanunu’nun 4.’ncü maddesinin 7.fıkrası ile 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre; Üyelerimizin odamıza olan üyelik ve munzam aidat asıl borçları ile odaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne olan borçları yeralmaktadır.
6736 ve 6770 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma yapmış ve ama gereklerini yerine getirmemiş üyelerimiz,yukarıda Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 Sayılı Kanuna tabi olan yapılandırmadan yararlanamayaklardır.
31 Mart 2017 ve öncesi odamıza borcu bulunan üyelerimiz,peşin ödemeli yapılandırma müracaatında bulunduklarında gecikme zammı,gecikme faizi ve diğer feri alacakları anapara borçları ödendiğinde silinecektir.Taksitli yapılandırma başvurusunda bulunacak üyelerimizin başvuruları alınacak,taksitlendirme tablosu Temmuz ayı içerisinde yapılacaktır.Taksitli ödemelerin ilk taksit ödemeleri 31 Ağustos 2017 tarihine kadar yapılabilecektir.