Ticaret Odası Aidatları

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1733

   Üyelerimizin odamıza ödemekle yükümlü oldukları üyelik ve munzam aidatlarının son ödeme günü 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai saati bitiminde sona ereceğinden,üyelerimizn ödemelerini zamanında yapmaları önem arz etmektedir.

   Ayrıca 6736 ve 6770 sayılı kanun kapsamında yapılandırmasını yapmış ve ödemeleri devam eden üyelerimizin,yapılandırma taksitlerini 30 Haziran’a kadar yatırmaları,yapılandırmanın bozulmaması açısından önem arzetmektedir.