TANAP Projeleri

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1283

Azerbaycan doğalgazının ülkemize ve ardından Avrupa’ya taşınması amacıyla başlatılan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi(TANAP) kapsamında uygulanan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları(SEIP), TANAP güzergağı üzerınde uygulanan yatırım ve kalkınma projelerine destek sağlamaktadır.
SEIP’ın temel amacı TANAP boyunca ekosistem ile uyumlu bir birlik kurarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak ve güzergah boyunca yerel nüfusa güçlü faydalar sağlamak, ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemeyi hedeflemektedir.
Yerel olarak tanımlanan ihtiyaçlara karşılık gelen bölgedeki insan kaynakları potansiyelini ve sosyal sermayeyi güçlendiren; tarım, imalat ve turizm dahil olmak üzere hizmet sektöründeki yerel küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan; bölgedeki çevre alt yapısını, doğal kaynakları, yenilenebilir enerji kaynaklarını, biyoçeşitliliğini ve eko-sistemlerini geliştiren projeler desteklenmektedir.
İlçemizde uygulanması zorunlu olan, yerel yönetimler, kooparatifler, birlikler, vakıflar, dernekler, meslek odaları, federasyonlar ve birlik konfederasyonları, üniversiteler, okul-aile birlikleri, KOBİ’ler, köy muhtarları, il/ilçe özel idareleri, YİKOP(Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), ÇKS(çiftçi kayıt sistemi) kayıtlı olanlar, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin başvurabileceği projeler kapsamında proje başına 1500000 TL’ye kadar hibe verilecektir.