7020 Sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Hakkında Bilgilendirme

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 914

18.05.2017 tarihli ve 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun kapsamında aidat borcunu yapılandıranların gecikme faizleri alacak kayıtlarından silinecektir. Bu çerçevede;

 1)  Yapılandırma 31.03.2017 tarihinden önceki aidat borçlarını kapsamaktadır. 2017 yılı aidatlarının 1’inci taksitleri kapsam dışıdır.

2)  6736 Sayılı kanun kapsamında borcunu yapılandıran veya yapılandırma başvurusunda bulunan üyelerimiz işbu kanun kapsamında yapılandırma hükümlerinden yararlanamazlar. 6736 Sayılı Kanun kapsamında taksit ödemeleri devam eden üyelerimiz, sadece 01.07.2016 – 31.03.2017 tarihleri arasındaki 2016 yılı aidatı 2. Taksiti borçları için bu yapılandırmaya başvuruda bulunabilmektedir.

3)  Yapılandırmadan yararlanabilmek için 31 Temmuz 2017 tarihine kadar dilekçe ile Odamıza başvuruda bulunulması gerekmektedir. (Dilekçe örneğine web sitemizden ya da Odamızdan ulaşabilirsiniz.) 

4)   Yapılandırma peşin ya da azami 6 taksit olarak yapılabilmektedir.

 -Taksitli ödeme yapılması durumunda başvuru dilekçesinde belirtmek kaydıyla, ödemeler aylık dönemler halinde tahsil edilecek olup vade son ödeme tarihleri: 31 Ağustos 2017 – 30 Eylül 2017 – 31 Ekim 2017 – 30 Kasım 2017 – 31 Aralık 2017 – 31 Ocak 2017’dir.

 - Taksitli ödeme yapılmaması (peşin ödeme) durumunda başvuru dilekçesinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar (31.08.2017 tarihine kadar) aidat borcu aslının tamamının ödenmesi gerekmektedir.

 5) Taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, tahsil edilen tutarlar anapara borcundan düşülerek yapılandırma iptal edilir ve aidat borcu eski haline döndürülür.

6) Aidat borçları nedeniyle icra takibinde olan üyelerin yapılandırmaya başvurması halinde, icra işlemleri durdurulur. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Ancak taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

7) Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler, borçlarının tamamını ödemedikleri müddetçe askıdan indirme işlemi yapılmaz. Taksitlerin tamamını ödemeleri halinde son taksit ödeme günü itibariyle askıdan indirilir. 

yapilandirma_dilekcesine buradan ulaşabilirsiniz