E-Fatura Uygulaması

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 416

Sayın Üyemiz;

213 Sayılı Vergi Usül Kanununun mükerrer 257.maddesinin 1.fıkrasının 3.bendinde;Maliye Bakanlığı’nın tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter,kayıt ve belgelerin mikro film,mikro fiş,elektronik bilgi ve kayıt araçları ile yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye,bu şekilde tutulacak defter ve kayıt kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye,bu konuda uygulama ve usül ve esaslarını belirlemeye yetkilendirilmiştir.

213 Sayılı Vergi Usül Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre mükellefler,gerek düzenledikleri,gerekse adlarına düzenlenen faturaları,yasal süreleri dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

Üyelerimize önemle duyurulur.