Bitkisel Üretim Destekleme Ödemesi

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 469

Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı bulunan çiftçilerimizin 2017 yılında;
Mazot ve Gübre Desteği,
Toprak Analizi Desteği,
Organik Tarım Desteği,
İyi Tarım Uygulamaları Desteği,
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Desteklemeleri,
Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi,
Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği,
Yem Bitkileri Desteği,
Bombus Arısı Desteği,
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği,
Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği,
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği,
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği,
Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehbilitasyon Desteği

usül ve esasları belirleyen Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (2017/39) 17.09.2017 tarih ve 30183 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Destekleme Talep Formu’nda istenen belgeler ile belge teslim başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak çiftçilerimizin;Bitkisel Üretim Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi (Ek3) ve yararlanmak istedikleri desteklemeler için (x) işareti ile işaretlenmiş Destekleme Talep Formu (Ek4) ile birlikte şahsen veya yasal temsilcileri aracılığı ile İlçemiz Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

2017 yılında ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıt yaptıran çiftçiler,herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın mazot ve gübre desteğine müracaat etmiş sayılırlar.Çiftçilerimiz bu destekten yararlanmak istemiyorlarsa yazılı olarak İlçe Müdürlüğü’ne 29.12.2017 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

Çiftçilerimize,firmalarımıza ve kamuoyuna önemle duyurulur.