Fikri Mülkiyet Hakları

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 324

Türkiye’de Fikri Mülkiyet Haklarının geliştirilmesinde başından beri en büyük katılımcı ve destekleyici olan TOBB,fikri mülkiyet hakları açısından doğrudan ilgili bir üst kuruluştur ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 41’nci maddesi kapsamında Meslek Birlikleri tarafından açıklanan tarifeler ve ortak tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılması halinde müzakere edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygun görüşü ile oluşturulan Uzlaştırma Komisyonu’nun toplanması için başvuru hakkına sahiptir.

Bu kapsamda BİROY,FİYAB,SE-YAP Tarifeleri ve MESAM-MSG VE MÜ-YAP-MÜYOBİR’in ortak tarifeleri Birliğimize ulaşmış olup,Birliğimiz,bu tarifelerin müzakeresi için gerek kendi kanunundan aldığı genel temsil yetkisi,gerekse 5846 sayılı Kanun uyarınca Ekim 2017 sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Uzlaştırma Komisyonun toplanması için başvuru hakkına sahiptir.

Bu nedenle bu tarifelerin müzakeresi için oluşturulacak Uzlaşma Komisyonu’na Genel Merkezimiz aracılığıyla başvurmak isteyen üyelerimiz,Kanunun 41’nci Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Eser,İcra,Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 4.Maddesi uyarınca;TOBB adına bağlayıcı nitelikte ve TOBB’a hitaben düzenlenmiş dilekçe örneğini ve iki ayrı yetki belgesinin aslını,yetki belgesi sınırlarını ve talep edilen indirim oranı belirtilerek 30 Ekim 2017 tarihine kadar TOBB’a iletilmesi gerekmektedir.

Bu belgelerin söz konusu tarihe kadar ulaşması halinde Ekim 2017 ayı sonuna kadar adınıza Bakanlık adına başvuru yapılacaktır.

Konu ile ilgilenen üyelerimiz,başvuru ve yetki belgelerini odamızdan temin edebilirler.