Gıda, Üretim, İşleme Ve Depolama Süreçlerinde Gıda İsrafının Aza İndirgenmesi

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 280

T.C.Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın TOBB’ne ilettiği 31.10.2017 Tarih ve 43531645-622.01-E.2677108 sayılı yazısına atfen;
BM (Birleşmiş Milletler) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Güvenliği Komitesi’nin 44.Toplantısı (CFS44) 9-13 Ekim 2017 tarihlerinde Roma’da FAO Merkezi’nde düzenlendiği belirtilmektedir.Söz konusu toplantıya Bakanlık Personeli yanında Roma Büyükelçiliğimizde katılım göstermiştir.
CFS44.Toplantısında,gıda güvenliği alanındaki paydaşlar bağlamında,özel sektörün gıda israfı ve kaybının önlenmesi ile ilgili rolüne de işaret edilmektedir.Bu kapsamda,Dış İşleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen,toplantı kapsamında CFS’nin Özel Sektör Mekanizması’nın sekreteryası görevini yürüten International Agri-Food Network adlı oluşum tarafından 12 Eylül 2017 tarihinde CFS44’e katılan ülkelerin resmi ve özel sektör temsilcileri için bir akşam yemeğinin verildiği bildirilmektedir.
Söz konusu etkinliğe Roma Büyükelçimizin katılım sağlamış olduğu, verilen akşam yemeğinde anılan oluşumun (International Agri-Food Network)Başkanı Donald MOORE’un üretim,işlem ve depolama süreçlerinde gıda israfı ve kayıplarını en aza indirgemek için FAO üyesi ülkelerdeki özel sektör kuruluşlarıyla irtibat kurmak ve beraber çalışmak istediklerini belirttiği,katılımcılardan,bahsekonu isteklerinin ülkelerindeki özel sektör kuruluşlarına iletilmesi konusunda talepleri bulunduğu belirtilmiştir.
Anılan oluşum hakkında ayrıntılı bilgiye www.agrifood.net adresinden ulaşılabilmektedir.Üyelerimize önemle duyurulur.