İş yeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 273

26.12.2012 Tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizinde (TOBB) üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu,”İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayında toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.
Anılan prosedür gereğince,işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi en son 27.02.2017 tarih ve 29992 sayılı mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formları ile odamıza 30 Kasım 2017 tarihine kadar başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru formuna www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar adresinden ulaşılabilir.