Çocuklara Çakmak Gazı Satışının Yasaklanması Hakkında Valilik Kararı

Balıkesir Valiliğimizin 11.12.2017 Tarih ve 2017/2 Sayılı Kararı,
Balıkesir Valiliğimizin 11.12.2017 Tarih ve 80799347-8959-(62400).2017/1294 Sayılı Olur’u,
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğümüzün 14.12.2017 Tarih ve E.2017121416282466778 Sayılı Yazısı ile;

Balıkesir sınırları içerisindeki çocukların; insane sağlığına zararlı, koklanması durumunda bağımlılık yapan,hatta ölümle sonuçlanan, sağlık problemlerine sebebiyet veren çakmak gazının zararlarından korunması, bu maddelere çocukların erişiminin önlenmesi,bu maddelerden uzak tutulması,amacı dışında satışının engellenmesi hususunda Balıkesir Valilik Makaınca karar alınmıştır.

Alınan karara istinaden Polis sorumluluk alanı içerisinde yapılan denetimlerde çocuklara çakmak gazı vb. zararlı maddelerin satışını yapan iş yerlerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun “Emre Aykırı Davranış” başlıklı 32.maddesi gereğince idari para cezası kesilecektir.