IPARD II-3.Başvuru İlanı

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 55

       T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 Aralık 2017 tarihinde 3.Başvuru İlanına çıkmıştır.

      Bu başvuruya çağrı kapsamında destek alacak iller aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımların Uygulanacağı İller

Afyonkarahisar

Balıkesir

Diyarbakır

Kahramanmaraş

Manisa

Sivas

Ağrı

Burdur

Elazığ

Karaman

Mardin

Şanlıurfa

Aksaray

Bursa

Erzincan

Kars

Mersin

Tokat

Amasya

Çanakkale

Erzurum

Kastamonu

Muş

Trabzon

Ankara

Çankırı

Giresun

Konya

Nevşehir

Uşak

Ardahan

Çorum

Hatay

Kütahya

Ordu

Van

Aydın

Denizli

Isparta

Malatya

Samsun

Yozgat

 

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK ÜNİTESİ

       Bu ilan kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar “ ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitledirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular Kabul edilmektedir.

        Desteklenecek sektörler,destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir.

   

Tedbir Adı

Sektör

Kodu

Sektör Adı

Destek

Oranı

Toplam Destek Bütçesi (Avro)

 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

101-1

Süt Üreten İşletmeler

 

 

 

% 40-70

 

 

 

164.706 .348

 

101-2

Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

101-3

Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

101-4

Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

302-1

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

% 55 - 65

 

 

 

 

 

 

 

 

87.239.811

 

302-2

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi,İşlenmesi ve Paketlenmesi

302-3

Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürün İşletmeleri

302-4

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

302-5

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

302-6

Makine Parkları

302-7

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

BAŞVURU TARİHLERİ

 

TEDBİR ADI

BAŞVURU TARİHLERİ

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

Başvurular 12.02.2018 tarih ve saat 09.00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.Online Başvuru Sistemi,12.03.2018 tarih ve saat 21.00’de kapatılacaktır.Başvuruların son teslim tarihi 15.03.2018 saat 18.00’dir.Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

Başvurular 01.03.2018 tarih ve saat 09.00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.Online Başvuru Sistemi,02.04.2018 tarih ve saat 21.00’de kapatılacaktır.Başvuruların son teslim tarihi 05.04.2018 saat 18.00’dir.Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.