Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Uygulamaları (İnşaat İzinlerinde Vergi Borcu Yoktur Ve Emlak Borcu Yoktur Yazıları)

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 62

 

   T.C.İç İşleri Bakanlığımızın 17.01.2018 Tarih ve 71188846-010.06.99-E.2352 Sayılı Yazısına istinaden Türkiya Odalar ve Borsalar Birliği’nin 05.02.2018 Tarih 641/2102 Sayılı yazılarına istinaden;

   Birliğimiz önemli katkılarıyla Sayın Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ himayesinde yürütülen YOİKK çalışmaları kapsamında 30/08/2017 tarihinde yayımlanan 1/912 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı oluşturulmuştu.

   1/912 sayılı tasarının odaklandığı ana konular;şirket kuruluş,inşaat ve yapı ruhsatı ile tapu işlemlerinin kolaylaştırılması,dış ticaret süreçlerinin düzenlenmesi,e-belediye uygulamasının hayata geçirilmesi,kazı izin süreçlerinin ülke çapında yeknesak hale getirilmesi,mera alanlarına baz istasyonu kurulabilmesinin sağlanması ile taşınır rehini uygulama alanının genişletilmesi olarak yer almaktadır.

   İçişleri Bakanlığımızın 26.10.2017 Tarih ve 22187 Sayılı ve 10.11.2017 Tarih ve 23204 Sayılı Genelgelerinde belirtildiği üzere Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulunca ele alınan 2017 Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi kapsamında ülkemizin sıralamasına etki eden faktörler ve 2018 raporunda ülke sıralamamızı daha iyi sıralara taşıyacak olan ve inşaat izin süreçlerini sadeleştirilmesi ve sürelerinin kısaltılması önlemlerinin ele alındığı eylem planına ait düzenlemeler ele alınmaktadır.

   Maliye Bakanlığı’nın,İçişleri Bakanlığına yaptığı inşaat izinlerine ait bilgilendirmelerde , inşaat izin süreçlerinde “vergi borcu yoktur” ve “emlak borcu yoktur” yazılarının ilgili dairelerce istenildiği,fakat böyle bir düzenlemenin bulunmadığı,bu uygulamanın terkin edilmesi gerektiği konusunda belediyelerin bilgilendirildiği iletilmiştir.

   Ayrıca mükellefler ile vergi daireleri arasındaki tapu harcı ihtilaflarının sona erdirilmesine yönelik olarak,Belediyelerin belirlemiş olduğu Emlak Vergisi değerlerini 1 Ocak tarihinden önce Tapu Dairelerine iletmiş olması gerekmektedir.

 

  Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.