Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Uygulamaları (İnşaat İzinlerinde Su Ve Kanalizasyon Durum Belgeleri)  

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 75

   T.C.İç İşleri Bakanlığımızın 17.01.2018 Tarih ve 71188846-010.06.99-E.1566 Sayılı Yazısı,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 05.02.2018 Tarih 641/2102 Sayılı yazılarına istinaden; 

  Birliğimiz önemli katkılarıyla Sayın Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ himayesinde yürütülen YOİKK çalışmaları kapsamında 30/08/2017 tarihinde yayımlanan 1/912 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı oluşturulmuştu.

   1/912 sayılı tasarının odaklandığı ana konular;şirket kuruluş,inşaat ve yapı ruhsatı ile tapu işlemlerinin kolaylaştırılması,dış ticaret süreçlerinin “su-kanal altyapı izin belgesi ve ödemeye dair makbuz alınması” ile “kazı-hafriyat izni alınması” işlemlerinin sadece “ruhsat başvurusu” olarak yapılması,mimari proje onayı,kazı hafriyat izni ve sı-kanal izin belgelerinin ruhsat ekinde verilmesi,bu işlemlere ilişkin ücretin toplu olarak hesaplanıp bildirilmesi,tek seferde ödenmesi ve ödenme makbuzunun aranmaması” hüküm altına alınmıştı. 

  Bu bakımdan Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu illerde su ve kanalizasyon idareleri “su ve kanalizasyon durum belgesi”ni düzenlemeye ve bununla da ilgili gerekli tahsilatı yapmaya yetkili kılınmıştır.

   Dolayısıyla  sorun yaşanmaması,birliğin sağlanması için yapı ruhsatı başvurusu alacak belediyelerce,su ve kanalizasyon idaresi adına açılacak olan bir banka hesabında tahsilat yapılıp su ve kanalizasyon durum belgesi temin edilecektir.

 

  Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.