Mal Bildirim Zorunluluğu

Kategori: Ticaret Sicil Müdürlüğü Duyuruları Gösterim: 7202

   MAL BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

 SUSURLUK TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

04.05.1990 Tarih ve 20508 Sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanan 19/04/1990 günlü 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması,Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’ nun 2.Maddesinin f bendi ve 7.Maddesi Hükümlerine göre;

 - Kooperatifler ve Üst Kuruluşların Başkanları,Yönetim Kurulu Üyeleri,Genel Müdürleri’ nden görevleri devam edenlerin sonu (0) ve (5) ile biten yılların Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.

 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri,Genel Müdürleri,Mal Bildirimlerini Şubat 2015 sonuna kadar bir zarf içinde ve üst yazı ekinde vermeleri,

 - Kanunun 8/2 maddesine göre görevleri nedeni ile çalıştıkları kuruma mal bildirimde bulunan kooperatif yönetim kurulu başkan,üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin ise bu durumlarını Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne bir yazı ile bildirmeleri  gerekmektedir.

Aksi takdirde 3628 Sayılı Kanunu’nun 10.Maddesi hükümlerine göre Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı önemle duyurulur.