ODAMIZIN HAYAT BOYU ÖĞRENME PROJESİ ONAYLANDI

     

  Odamız Başkanlığından yapılan açıklamaya göre;

  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na  sunduğumuz 

“ Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II ” programı kapsamında İşsiz Nüfusun Nitelikli İş gücüne Dönüşümü Projesi başlıklı istihdam projemiz uygun bulunmuş ve hibe almaya hak kazanmıştır.

   Projemiz ; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Daire Başkanlığında  21 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 14.00’de sözleşme makamı ile sözleşmesi imzalanarak 01 Ekim 2016 tarihi itibarı ile başlatılacak ve 1 yıl sürecektir.Projemizi odamız adına Yönetim Kurulu Başkanımız İlker KURT ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Serkan BAYKAL,Bakanlık adına proje uzmanı Yüksel SALO imzalamışlardır.

   Projemizin koordinatörlüğünü odamız Genel Sekreter’i Yücel SARI yürütecek olup,proje faaliyetleri kapsamında odaya ortak olarak Susurluk Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Susurluk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü destek olacaklardır.

  Projenin genel amaçlarından en önemlisi,ilçemize ve bağlı bulunduğumuz ile makro düzeyde fayda sağlamak,ilçemizdeki işsizlere hayat boyu öğrenme farkındalığının kazandırılması ve katılımı artırılan hayat boyu öğrenme faaliyetleri sayesinde ilçemizin ve ilimizin gelişmişlik endeksine katkı sağlamaktır.

  Projenin özel amaçlarından ilki ve en önemlisi; Susurluk’taki işsiz bireylerin mesleki becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktır. Bireylerin iş yaşamına hazırlanması ve entegrasyonunun sağlanması aşamasında büyük öneme sahip olan mesleki ve teknik eğitim, değişen ve gelişen üretim koşullarının sürekli gelişime yapı itibariyle güncellenmeye ihtiyaç duyulan bir konudur. İşsiz bireylerin iş yaşamlarında verimli ve başarılı olmaları önemli ölçüde teorik bilgilerini pratik becerilerine dökebilmeleri ile mümkündür. Bu sebeple proje kapsamında 40 işsiz gence mesleki eğitim verilmesi planlanmıştır. Belirlenen özel amaca ulaşıldığının objektif göstergesi olarak %90 başarı oranıyla 36 kişiye mesleki eğitim sertifikası verilmesi hedeflenmektedir.

 Projedeki en önemli beklenilen ikinci sonuç;Susurluk’taki işsiz gençlerin mesleki yeterliliklerinin artmasıyla istihdam edilebilirliklerinin iyileştirilmesidir.Mesleki becerilerin gelişmesi, bireylerin daha uzun süreyle çalışma hayatında kalmalarına, iş yaşamında verimliliklerinin artmasına ve değişen iş ve yaşam koşullarına daha hızlı uyum sağlamalarına imkan vermektedir. Dolayısıyla projedeki amaçlarımızdan birisi de ; ilçemizdeki işsiz gençlerin mesleki eğitimlere dahil olmasını sağlamak, istihdam edilebilirliklerine olumlu yönde katkı sağlamaktır. Bu nedenle projemizdeki mesleki eğitimler 40 işsiz gencimizin bilgi ve yeteneklerini mesleki eğitim yoluyla geliştirmesini sağlamaktır.Bununla birlikte eğitime katılan 40 işsiz gencimizin İŞKUR işsizlik kayıtlarını da odamız kanalı ile yapacağız.Bundaki amacımız,gençlerimizin istihdam edilebilirlik şansımızı yükseltmektir.

  İşsiz Nüfusun Nitelikli İş gücüne Dönüşümü Projesinin bölgemizde yürütülmesiyle Susurluk’ta halkımızın Hayat Boyu Öğrenmeye ilişkin olumlu bir anlayış oluşturmaya yönelik düzenlenen faaliyetlere katılımının artmasını beklemekteyiz. Projenin yürütülmesi ile 24-65 yaş aralığında iş gücüne dahil olan ve olmayan tüm bireylerimizin hayat boyu öğrenmeye ilişkin farkındalıklarının artmasına katkı sağlanacaktır. Projede yürütülecek faaliyetler örgün eğitimden yeterli düzeyde faydalanamayan bireylerin HBÖ ile yaygın eğitime katılımlarını yükseltmesi beklenmektedir.

  Bu gençlerimizin tespiti ve etkinliklerimizin faaliyet takvimi 01 Ekim 2016 tarihinden sonra odamızın web sitesi (www.susurlukto.org.tr) ve facebook hesabında yayımlanacaktır.Projenin etkinlik ve faaliyetleri,proje takvimi içerisinde gerek basın yolu ile,gerekse de web sitemiz ve facebook kanallarımızda yayımlanacaktır.