HARÇ TAKİP SİSTEMİ (HTS) EĞİTİMİ

        

10.12.2016 Tarihinde Ankara'da düzenlenen Harç Takip Sistemi (HTS) Eğitimi TOBB Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, 2016 yılında çok önemli yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtilerek, kurucular tarafından şirket sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürü veya yardımcıları huzurunda imzalanabilmesine ilişkin Kanun değişikliğinin yapıldığını ve Tebliğin yayımlandığını anımsatıldı. Şirket kuruluşlarında ana sözleşme tasdikleri ile tescil talepnamelerinin düzenlenmesine ait ticaret sicili hizmet bedelinin, asgari ücretin %10’u ile sınırlandırılmasına ilişkin tebliğin yayınlandığı ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan şirket ilan ücretlerinin %15 indirim uygulamasının yürürlüğe girdiğini belirtti. Kuruluş aşamasında yapılan ticari defter tasdikleri ve pay devirlerine ilişkin harç istisnası getirildiğini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından;

Harcın Tahsili, Bildirimi ve Ödenmesi, için hazırlanan Harç Takip sistemi yazılımının Mersis ile entegre olarak tasarlandığı ve 1 Aralık’ta Muğla TSO'da pilot uygulamaya başlandığı ve sorunsuz devam ettiği TOBB yetkilileri ile Maliye Bakanlığı yetkililerince bilgilendirilerek 1 Ocak'tan itibaren de tüm Türkiye'de uygulamaya geçileceği belirtildi.

Ayrıca şirket kuruluş ve tasfiye İşlemlerine ilişkin yapılan düzenlemeler ile ana sözleşme ve tescil talepnamelerinin hazırlanarak onaylanmasına ilişkin tebliğe ilişkin bilgilendirme Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Umut Sarıgül ile Mersis sorunları ve güncellemeleri için ise Mersis Şube Müdürü  Hüseyin Gürer Seçkin tarafından yapıldı.

Bu eğitime odamızı temsilen Ticaret Sicili Müdürümüz Levent İnci ve Ticaret Sicili Müdür Yardımcımız Seçil Soylu katılmıştır.