TOBB TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI GERÇEKLEŞTİ

 

7 Şubat 2017 Salı günü birliğimiz konferans salonunda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleriyle TOBB Türkiye Ekonomi Şurası gerçekleşmiştir. Şura'da 12 bölgeyi temsilen her bölgeden bir yönetim kurulu başkanının sözcü olarak seçilmesi üzerine, ticaret ve sanayinin önündeki engeller ve çözüm önerileri ihtiva edildi. Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı İlker KURT ve Meclis Başkanı Mehmet ÇETİN Şura'da bulundular.