T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İLETİŞİM NOKTALARI EĞİTİMİ

         


Odamızın Genel Sekreteri Yücel SARI,15-17 Kasım 2017 tarihlerinde T.C.Ekonomi Bakanlığı’nda;
Firmalarımıza yönelik İhracat ve İthalatta yapılması gerekenler,
İhracat Destekleri,
Yabancı Sermaye Destekleri,
Yatırımların Geliştirilmesi ve Desteklenmesi,
Yatırım Teşvik ve Destekleri,
İhracaatta karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları,
Firmaların İhracaata Yönlendirilmesi,
Firmaların İhracaat Potansiyellerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi,
Firmaların ihracat ve ithalat işlemlerinin Eximbank tarafından desteklenmesi,
İhracat ve İthalatta Ürünlerin ve Hizmetlerin Güvenliği,
İthalat’ın kötü yönlerinden korunma,
konularında;
İhracat Genel Müdürlüğü,
İthalat Genel Müdürlüğü,
Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü,
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü,
Ürün Güvenliği Genel Müdürlüğü,
Eximbank Genel Müdürlüğü
Daire başkanları ve Uzmanları tarafından bilgilendirildi.

Bu eğitim sonunda ölçme ve değerlendirme testi yapıldı,test sonucunda katılımcılara Bakanlık Müsteşarı İbrahim ŞENEL tarafından katılım sertifikası verildi.

Odalarımız,T.C.Ekonomi Bakanlığı’nın taşradaki iletişim ve hizmet noktası olarak hizmet verecekler,Bakanlık ile Firmalar arasında koordinasyonu sağlayıp danışmanlık hizmeti vereceklerdir.