SAYIN SUSURLUKLULAR

 

       Siz sayın üyelerimizin ve Susurluk halkının birbirinden değerli olduğunu düşünüyor, Susurluk’umuzun ve ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatı için önem arz ettiğine inanıyoruz.

       Üye odaklı, toplumsal değerlere önem veren yönetim anlayışımızı, üyelerimizden ve kamuoyundan gelen talep ve beklentileri karşılamaya yönelik olarak düzenlemekteyiz. Yeni kurduğumuz yönetim sistemimizle (akreditasyon) üyelerimizle ve içinde bulunduğumuz toplumla iletişimi sağlıklı ve sürekli kılmak,bizlerden beklentilerini her zaman dikkate almak,toplumun temel değerlerine önem vererek kalkınmaya ve istihdama katkıda bulunmayı prensip ve görev ediniyoruz.

       Üyelerimizden ve kamuoyundan beklentilerimiz; isteklerini ve taleplerini bizlere her zaman iletmelerini ve ulaştırmalarıdır. Oda organlarımıza seçilen üyelerimiz, hizmet üretme enerjisi ve heyecanı içinde olan arkadaşlarımızdır. Siz değerli üyelerimizle sürekli irtibat halinde olacaklardır.

       Sizler; Susurluk Ticaret Odası’nın asıl sahiplerisiniz. Bu kuruma sahip çıkma bilinci ve inancı içinde olmalısınız. Birlik ve beraberlik düşüncesiyle çıktığımız bu yolda, oluşacak mutlu ve huzurlu bir ortamda hizmet üreterek üyelerimizin, ilçemizin,ilimizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatında başarıyı yakalayabileceğimize inanıyoruz. 

      Ülkemizin ve dünyamızın zor bir dönemden geçtiği bugünlerde Sivil Toplum Yöneticileri de olarak bizlere de, insanlarımızla birlikte el ele,barış ve huzur içerisinde yaşamayı,bu konuda toplumumuzun her kesimi ile barış içerisinde olmayı,görev ediniyoruz.

      Odamız 14 Aralık 2015 tarihinde Akreditasyon Denetimini başarı ile tamamlamış,TOBB’dan gelecek Akredite Kurum Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır.Bu belge ile kurumumuz Uluslar arası alanlarda da hizmet verebilme yetkisini almış,siz üyelerimize ve toplumumuza beş yıldızlı hizmet vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

      Bu Akreditasyon Sistemimizin alt yapısını kurmada özverili çaba ve emek gösteren organ üyelerimize,yönetricilerimize ve personelimize bir teşekkürü borç biliyorum.

      Teşkilat Kanunumuz ve bu kanunla paralel şekilde yürütülen Kalite Yönetim Sistemimiz,Akreditasyon Yönetim Sistemimizle odamız,tam anlamıyla kurumsal bir yapıya ulaşmış,temel ilke ve prensipler üzerinde hizmet üreten bir kurum haline gelmiştir.Bütün bu sistemler üzerine 2016 ve takip eden yıllarda Üye Memnuniyet,Kurumsal Yönetim,Mükemmeliyet Sistemleri de zamanla yürürlüğe konulacak,üyelerimizin ve toplumumuzun temel bilgi ve eğitim ihtiyaçları,ihtiyaçlar doğrultusunda tarafımızdan karşılanacaktır.

       Susurluk Ticaret Odası olarak sizlerden beklentilerimiz,web sitemizi, (www.susurlukto.org.tr) facebook hesabımızı,tarafımızdan gönderilen SMS gönderilerimizi dikkatle takip etmeniz,sitemizde bulunmasını istediğiniz konuları tarafımıza iletmeniz,bizleri istek ve önerileriniz ile bizleri yönlendirmeniz (eğitim,duyuru,organizasyon,etkinlik,bilgilendirme,kutlama,toplantı vb.) sizlere danışmanlık hizmeti verme adına önem arz etmektedir.

 

      Bütün bu bilgilerin ışığında Susurluk Ticaret Odası olarak,demokratik, katılımcı, şeffaf, her an hesap verebilen yönetim anlayışıyla siz değerli üyelerimizden ve toplumumuzda gelen talepleri dikkate alarak en doğrusunu yapmanın gayretinde olacağımızı taahhüt ediyoruz. 2015 yılını bitirip 2016 yılına yola çıktığımız bu günlerde,siz değerli üyelerimize ve Susurluk toplumuna,ülkemize sevgi ve saygılarımızı sunar, 2016 yılının ilçemize,ilimize,ülkemize ve bütün insanlık alemine barış,mutluluk,huzur,sağlık ve bol kazançlar getirmesini temenni ederiz.

 

01.Üyelerimizden gelen fuar,eğitim,toplantı,seminer,konferans taleplerini değerlendirerek bütçe koşulları dahilinde %75 oranında cevap verebilmek,organizasyonlar düzenlemek,

02.Personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek,tespit edilen bu konularda hizmet içi ve hizmet dışı eğitim planlamalarını mevzuat çerçevesinde yapmak,planlanan bu eğitimlere bütçe koşulları dahilinde %75 oranında cevap verebilmek,

03.Üyelerin iletişim bilgilerinin(Adres,Tel,Fax,Web,E-Mail vb.)güncel tutulması,eksikliklerinin giderilmesi,üyenin odaya,odanın üyeye iletişim eksikliklerinin %75 oranında giderilmesi,duyurularda(eğitim,toplantı,seminer,konferans,faaliyetler,mevzuat,duyuruları,organizasyonlar vb.) üyeye minimum %75 oranında ulaşımın sağlanması,

04.Üyelerden gelen yazılı,sözlü hizmet taleplerine mevzuat çerçevesinde etkili,çabuk ve süratli olarak yazılı ve sözlü olarak cevap verebilmek,üyenin sorunlarına minimum %75 oranında çözüm sağlamak,hizmet binamızın fiziki şartlarının üyelerin kullanımı sırasında ihtiyaçlarına minimum  %75 oranında cevap verebilecek çalışmaları sağlamak,personelin fiziki ve mali sorunlarını ve çalışma ortamını minimum %75 oranında(bütçe şartları içerisinde) iyileştirme yaparak verimliliklerini arttırmak;

05.Anketler vasıtası ile üyenin ve kamuoyunun taleplerini almak,bu talepleri değerlendirmek,eksiklikleri bütçe şartları çerçevesinde %75 oranında gidermek ve iyileştirmek,personelin ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimlerinin yapılarak taleplere cevap verebilecek duruma getirmek,imkanları sağlamak,üyenin ve kamuoyunun kurumdan ve personelden minimum %75 oranında memnuniyetinin sağlanması,

06.Kurumumuzun ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve satın alınması sırasında(mal ve hizmet),alınan mal ve hizmetin temin edileceği tedarikçilerin mevcut durumlarının değerlendirilmesi,kapasitelerinin tespit edilmesi,mal ve hizmet sunumlarındaki teslim süreleri,fiyatlandırma politikalarının değerlendirilmesi,kurumumuza kaliteli mal ve hizmet alımında minimum %75 oranında başarı sağlanması,

07.Üreteceğimiz eserler ve çalışmalar ile üyelerimize ve toplumsal yaşamımıza katkıda bulunmak; bu eserlerle yerel yönetimlere ve ülke yöneticilerine ışık tutmak,

08.Susurluk'un,Balıkesir'in ve Türkiye'nin kalkınmasına ve dışa açılmasına yardımcı olmak,

09.Ülke çıkarlarını,üye çıkarlarının önünde tutmak,

10.Oda üyeliğini cazip kılmak, saygınlığını korumak; Oda-Üye bütünleşmesini sağlamak ve tarafsız hizmet vermek,

11.Odayı, Üyeler nezdinde iş dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek,

12.Yatay ve dikey iletişimin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.