İlçemiz sınırları içerisinde, birlik ve bütünlük içinde, ekonomik ve ticari hayatın gelişmesine katkıda bulunmak,  somut çıktıları herkes tarafından fark edilebilen,  toplumsal sonuçlarından herkesin istifade edebileceği projelere önderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Üyelerine ve ilçede faaliyet gösteren diğer ticari kuruluşlara, mesleki faaliyetlerindeki verimliliği ve etkinliği arttıracak, bilgi ve becerilerini geliştirecek, müşteri odaklı iş yapma anlayışını yaygınlaştırarak ekonomik gelişimlerine  katkıda bulunmaktır.