Görevlerimiz

5174 TESKILAT KANUNUMUZ 12.MADDESINDE YERALAN,ODALARIN GÖREVLERI

a) Meslek ahlakini,disiplini ve dayanismayi korumak ve gelistirmek,ticaret ve sanayinin kamu yararina gelismesini saglamak

b) Ticaret ve Sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulastirmak,ilgili kanunlar çerçevesinde resmi makamlarca istenilecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çesit bilgiyi,basvurulari durumunda kendilerine vermek veya bunlarin elde edilmesini kolaylastirmak,elektronik ticaret ve internet aglari konusunda üyelerine yol gösterecek girisimlerde bulunmak, bu
konularda gerekli altyapiyi kurmak ve isletmek

c) Ticaret ve Sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak,bölgeleri içindeki iktisadi,ticari ve sinai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak,

d) Yasada belirtilen belgeleri düzenlemek

e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmi makamlara teklif,dilek ve basvurularda bulunmak,üyelerinin tamaminin veya bir kesiminin menfaati oldugu takdirde meclis karari ile bu üyeleri adina veya kendi adina davalaraçmak

f) Çalisma alanlari içindeki ticari ve sinai örf,adet ve teamülleri tespit etmek,Bakanligin onayina sunmak ve ilan etmek

g) Yurtiçi ve yurtdisi fuarlara katilmak

h) Gerektiginde 5362 Sayili Esnaf ve Sanatkarlar kanunundaki sayilan mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerini,kendi üyeleri için,yönetmelige uygun olarak tespit etmek ve onaylamak

i)Ilgili kanunlar çerçevesinde Birlikçe ve Bakanlikça verilecek görevleri yapmak

j) Birligin belirledigi standartlara göre üye kayitlarini tutmak ve üyelik aidatlarina iliskin belgeleri saklamak,bunlari talebi halinde birlige sunmak

k) Mevzuatla bakanliklara veya diger kamu kurum ve kuruluslara verilen islerin,bu kanunda belirtilen kurulus amaçlari ve görev alani çerçevesinde odalara tevdii halinde bu isleri yürütmek

l) Üyelerin ihtiyaci olan belgeleri vermek ve bu konuda gerekli hizmetleri vermek

m) Yurtiçi fuarlar konusunda gelen teklifleri degerlendirip,bunlari bakanliga sunmak

n) Üyeleri hakkinda tüketici sikayetlerini incelemek ve kurulus amaçlari dogrultusunda diger faaliyetlerde bulunmak

o) Milli Egitim Bakanliginin izin ve denetiminde,ticaret ve meslekle ilgili kurslar açmak,açilan kurslara yardimda bulunmak,yurtiçinde ve yurtdýsinda ihtiyaç duyulan alanlar için ögrenci okutmak ve stajer bulundurmak mesleki ve teknik egitim ve ögretimi gelistirme ve yönlendirme çalismalari yapmak,kendi üyelerinin isyerleri ile sinirli olarak 3308 Sayili Mesleki Egitim Kanunu kapsamina alinmamis meslek dallarinda bu uygulamaya iliskin belgeleri düzenlemek

p) Ilgililerin talebi halinde,ticari ve sinai ithilaflarda hakem olmak,tahkim kurullari olusturmak

 

r) Açilmis veya açilacak olan sergiler,panayirlar,umumi magazalar,depolar,
müzeler ve kütüphanelere katilmak