Yetki Belgesi

Kategori: Oda işlemleri Gösterim: 25674

Yetki Belgesi;

·Dilekçe ile talep edilir;

2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi;

16 .08. 2012 tarihinde yayınlanan “2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ıncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynı Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri gereğince;

 

 

Harca Tabidir.

Müracaat yeri Susurluk Ticaret Odası dır.