EKONOMİYE DAİR ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER (2-8 HAZİRAN 2022)

 

  1. TCMB, 26 Mayıs 2022 tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetlerini yayımladı. Özetlerde cari dengede enerji kaynaklı risklerin sürdüğü belirtilmiş; makroihtiyati politika setinin ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edileceği ifade edilirken, likidite adımlarına da vurgu yapılmıştır. Bu çerçevede, değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımlarının devreye alınacağı; politika araçlarının Türk lirası mevduat gelişiminin desteklenmesi, APİ fonlamasının teminat yapısında Türk lirası cinsi varlıkların artırılması, para takası (swap) miktarının kademeli şekilde azaltılması ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametinde geliştirilmesine odaklanılacağı belirtilmiştir.

 

  1. Yıllık bütçe yükü 100 milyon lirayı aşan düzenlemeler için düzenleyici etki analizi yapılacak. Düzenleyici Etki Analizinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, düzenleyici etki analizinin hangi kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslakları için hazırlanacağı, düzenleyici etki analizi yapılırken uyulması gereken temel ilkeler, kurallar ve analiz raporunda yer alması gereken hususlar belirlenmiştir. Düzenleyici etki analizi, "kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslaklarının bütçeye, mevzuata, sosyal, ekonomik ve ticari hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerini göstermek üzere ön değerlendirme" olarak tanımlanmıştır. Karara göre, düzenleyici etki analizi yapılırken düzenlemenin nasıl uygulanacağı, uygulamadan kimin sorumlu olacağı, uygulamanın nasıl ve kim tarafından izleneceğini içeren uygulama planı hazırlanacak. Uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkili olacak.

 

  1. 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları ile emekli aylığı ve ikramiyelerinde oluşturacağı farklara ilişkin tabloyu yayımladı. Düzenlemeyle, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin ek göstergeleri de 3600'e çıkarılacak. Daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek. Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e yükseltilecek.

 

  1. Riskli yapıların dönüştürülmesinde faiz desteği ve kira yardımı yapılacak. Resmi Gazete'nin 3 Haziran 2022 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapıyı malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlara yardım yapılmasına dair kararda, başlığıyla birlikte bazı maddelerinde düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre uygulamanın gerektirmesi halinde, uygulama alanı içindeki yapılardan anlaşma ile tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine, ilgili kanun kapsamında kira yardımı yapılabilecek. Ayrıca, bu hak sahiplerinin bankalardan kullanacakları kredilere, 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin karar uyarınca faiz desteği de sağlanacak.

 

  1. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birlikleriyle ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunda yapılan değişikliğe göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ihracatçı birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca resen atama yapılabilecek. Fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak.

 

  1. Buğday ve arpa alım fiyatı açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alım fiyatları TMO’nun internet sayfasında yayınlanmıştır. Buna göre, TMO sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 lira alım, bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Ofisin arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım, 500 prim olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlenmiştir. Prim ödemesinden ürününü TMO'ya veren Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticiler yararlanabilecek olup, TMO fiyatı referans fiyat olacak farklı fiyat uygulamalarına gidilmeyecektir.